ÇFARË ËSHTË GJYKATA NDËRKOMBËTARE E DREJTËSISË?

Gjykata Ndërkombëtare e Drejtësisë (CIJ), që do t'i shprehë Hagës një mendim këshillues mbi ligjshmërinë e deklaratës së pavarësisë të Kosovës përballë Serbisë, ka dhënë 24 mendime mbi kërkesën e OKB-së që prej krijimit të saj në vitin 1946.

Çfarë është Gjykata Ndërkombëtare e Drejtësisë?
Postuar më 22.07.2010 11:51:33 UTC
Përditësuar më 22.07.2010 11:51:33 UTC

Gjykata Ndërkombëtare e Drejtësisë (CIJ), që do t'i shprehë Hagës një mendim këshillues mbi ligjshmërinë e deklaratës së pavarësisë të Kosovës përballë Serbisë, ka dhënë 24 mendime mbi kërkesën e OKB-së që prej krijimit të saj në vitin 1946.

Mendimet këshilluese nga organi kryesor gjyqësor i Organizatës së Kombeve të Bashkuara nuk kanë efekt kundërshtues dhe bazohen kryesisht në çështjet teknike përsa i përket organizatave ndërkombëtare.

Vetëm pesë organe të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, mes të cilëve dhe Këshilli i Sigurimit apo Asambleja e Përgjithshme, si dhe 16 institucione të specializuara të OKB-së kanë të drejtë t'i referohen gjykatës për t'i kërkuar një mendim konsultativ.

Me përjashtim të një verdikti në vitin 2004 ku thuhet se ''pjesët e murit të ngritur nga Izraeli në Palestinë janë të paligjshme dhe duhen shembur'', shumica e mendimeve këshilluese e gjykatës janë respektuar.

Ashtu siç thekson ajo vetë, Gjykata Ndërkombëtare e Drejtësisë, mendimet këshilluese të gjykatës nuk kanë efekt kundërshtues.

U përket institucioneve ose organeve ndërkombëtare që iu është kërkuar të vendosin me anë të mënyrave të tyre pas rezervimit të mendimit të tyre.

Kompetenca e gjykatës këshilluese nuk duhet të ngatërrohet me kompetencën kontestimore, detyra e saj kryesore që konsiston në zgjidhjen e mosmarrëveshjeve juridike mes shteteve.

Mes mendimeve të tjera këshilluese të bëra nga CIJ bëjnë pjesë edhe një mendim i bërë në vitin 1971 sipas të cilit shtetet anëtare të OKB-së duhet ta konsiderojnë si të ligjshëm pushtimin e Namibisë nga Afrika e Jugut dhe verdikti i vitit 1996, sipas të cilit kërcënimi ose përdorimi i armëve bërthamore do të jetë në kundërshtim me rregullat e të drejtës ndërkombëtare.

Verdikti që do të jepet sot do të ndiqet nga grupet minoritare dhe organizatat separatiste, që kërkojnë një precedent të ligjshëm.

"Edhe pse nuk është e detyrueshme për shtetet, një mendim këshillues është mundësia më e mirë për gjykatën të qartësojë ligjet dhe detyrimet ekzistuese për shtetet'', konfirmoi ajo.

Gjykata përbëhet nga 15 gjyqtarë të njohur.